مدیریت هزینه های خانوادگی در سی شارپ
شناسه محصول: 5098

مدیریت هزینه های خانوادگی در سی شارپ

در ادامه آموزش های پروژه محور سی شارپ، آموزش پیاده سازی سیستم مدیریت هزینه های خانوادگی را برای شما آماده کرده ایم. در این دوره از صفر تا ۱۰۰ با نحوه پیاده سازی یک نرم افزار کامل مدیریت هزینه های خانوادگی با زبان سی شارپ آشنا خواهید شد.
همچنین بخش گزارش گیری و رسم نمودار این پروژه به صورت کاملا حرفه ای پیاده سازی و کدنویسی شده است، که با مشاهده آن مطالب زیادی را فرا خواهید گرفت.

 

مواردی که در آموزش پیاده سازی سیستم مدیریت هزینه های خانوادگی در سی شارپ بررسی شده است:
بخش اول: مقدمه
 • معرفی دوره
بخش دوم: تحلیل پروژه
 • تجزیه و تحلیل کامل سیستم مدیریت هزینه های خانوادگی
 • بررسی موجودیت ها
 • بررسی ویژگی های هر موجودیت
 • بررسی کلیدهای اصلی و خارجی
 • بررسی روابط بین موجودیت ها
بخش سوم: ایجاد پایگاه داده
 • ایجاد پروژه سیستم مدیریت هزینه های خانوادگی
 • ایجاد مدل داده ای از روی تحلیل
 • ایجاد روابط
 • تنظیم کانکشن استرینگ
 • ایجاد پایگاه داده داخل SQL Server از روی مدل داده ای
بخش چهارم: ظاهر پروژه
 • طراحی ظاهر و کلیه قسمت های پروژه
بخش پنجم: لاگین
 • ایجاد و طراحی فرم لاگین
 • ورود به نرم افزار با وارد کردن کلمه عبور
 • نمایش فرم تنظیمات در اولین اجرای نرم افزار(جهت اعمال تنظیمات و انتخاب کلمه عبور)
بخش ششم: پنجره اصلی
 • ایجاد و طراحی فرم اصلی نرم افزار
 • دسترسی و باز کردن بخش های مختلف نرم افزار
 • نمایش تاریخ شمسی
 • نمایش روز هفته
بخش هفتم: تنظیمات
 • ایجاد و طراحی فرم تنظیمات
 • نمایش تنظیمات ذخیره شده به محض باز شدن فرم
 • ذخیره و ویرایش تنظیمات
 • تنظیم حساب پیش فرض
 • تنظیم زمان اطلاع رسانی چک ها و وام ها(سه روز قبل، دو روز قبل، یک روز قبل و همان روز)
 • تنظیم کلمه عبور
 • بازگشت به فرم لاگین در صورت باز شدن فرم تنظیمات توسط فرم لاگین(در اولین اجرای نرم افزار) بعد از ذخیره تنظیمات
بخش هشتم: حساب های بانکی
 • ایجاد و طراحی فرم حساب های بانکی
 • نمایش لیست حساب های بانکی
 • ذخیره حساب جدید
 • ویرایش حساب
 • حذف حساب
 • بررسی تکراری نبودن نام بانک هنگام ذخیره و ویرایش
بخش نهم: گروه های درآمد
 • ایجاد و طراحی فرم گروه های درآمد
 • نمایش لیست گروه های درآمد
 • ذخیره گروه جدید
 • ویرایش گروه
 • حذف گروه
 • بررسی تکراری نبودن نام گروه هنگام ذخیره و ویرایش
بخش دهم: گروه های هزینه
 • ایجاد و طراحی فرم گروه های هزینه
 • نمایش لیست گروه های هزینه
 • ذخیره گروه جدید
 • ویرایش گروه
 • حذف گروه
 • بررسی تکراری نبودن نام گروه هنگام ذخیره و ویرایش
بخش یازدهم: بودجه ها
 • ایجاد و طراحی فرم بودجه ها
 • نمایش لیست بودجه ها
 • ذخیره بودجه جدید
 • ویرایش بودجه
 • حذف بودجه
 • فیلتر بودجه ها با انتخاب سال و ماه
 • تعریف بودجه برای سال و ماه مورد نظر
 • عدم ذخیره بودجه تکراری برای یک سال و ماه
بخش دوازدهم: دریافت
 • ایجاد و طراحی فرم دریافت
 • لود حساب های بانکی
 • فعال شدن حساب بانکی پیش فرض به صورت اتوماتیک(حساب انتخابی از فرم تنظیمات)
 • ذخیره مبلغ دریافتی با انتخاب تاریخ، توضیحات و حساب مقصد
 • افزایش موجودی حساب انتخابی
بخش سیزدهم: پرداخت
 • ایجاد و طراحی فرم پرداخت
 • لود حساب های بانکی
 • فعال شدن حساب بانکی پیش فرض به صورت اتوماتیک(حساب انتخابی از فرم تنظیمات)
 • بررسی کافی بودن موجودی حساب انتخابی
 • ذخیره مبلغ پرداختی با انتخاب تاریخ، توضیحات و حساب مبداء
 • کسر موجودی حساب انتخابی
بخش چهاردهم: درآمد
 • ایجاد و طراحی فرم درآمد
 • لود حساب های بانکی
 • لود گروه های درآمد
 • فعال شدن حساب بانکی پیش فرض به صورت اتوماتیک(حساب انتخابی از فرم تنظیمات)
 • ذخیره درآمد به دست آمده با انتخاب گروه، تاریخ، توضیحات و حساب مقصد
 • افزایش موجودی حساب انتخابی
بخش پانزدهم: هزینه
 • ایجاد و طراحی فرم هزینه
 • لود حساب های بانکی
 • لود گروه های هزینه
 • فعال شدن حساب بانکی پیش فرض به صورت اتوماتیک(حساب انتخابی از فرم تنظیمات)
 • بررسی کافی بودن موجودی حساب انتخابی
 • بررسی تعریف شده بودن بودجه برای تاریخ انتخابی(سال و ماه)
 • بررسی عدم پایان بودجه برای تاریخ انتخابی(سال و ماه) با توجه به مبلغ وارد شده
 • ذخیره هزینه انجام شده با انتخاب گروه، تاریخ، توضیحات و حساب مبداء
 • کسر موجودی حساب انتخابی
بخش شانزدهم: جابه جایی پول
 • ایجاد و طراحی فرم جابه جایی پول
 • لود حساب های بانکی
 • فعال شدن حساب بانکی پیش فرض به صورت اتوماتیک(حساب انتخابی از فرم تنظیمات)
 • بررسی کافی بودن موجودی حساب مبداء
 • جابه جایی پول با انتخاب حساب مبداء، حساب مقصد، تاریخ و توضیحات
 • کسر موجودی حساب مبداء
 • افزایش موجودی حساب مقصد
بخش هفدهم: چک ها
 • ایجاد و طراحی فرم چک ها
 • نمایش لیست چک ها
 • ذخیره چک جدید
 • ویرایش چک
 • حذف چک
 • وصول چک
 • نمایش چک های تاریخ گذشته و وصول نشده با رنگ متفاوت
 • فیلتر چک ها به صورت همه، دریافتی، پرداختی، دریافتی(وصول شده)، دریافتی(وصول نشده)، پرداختی(وصول شده) و پرداختی(وصول نشده)
بخش هجدهم: وام ها
 • ایجاد و طراحی فرم وام ها
 • نمایش لیست وام ها
 • ذخیره وام جدید
 • ویرایش وام
 • حذف وام
 • پرداخت قسط
 • نمایش وام های دارای اقساط عقب افتاده با رنگ متفاوت
 • فیلتر وام ها به صورت همه، تسویه شده و تسویه نشده
بخش نوزدهم: پرداخت قسط
 • ایجاد و طراحی فرم پرداخت قسط
 • نمایش تعداد کل اقساط وام
 • نمایش تعداد اقساط پرداخت شده وام
 • نمایش تعداد اقساط باقیمانده وام
 • امکان پرداخت چند قسط
 • امکان تسویه کامل وام
بخش بیستم: اطلاع رسانی موعد چک ها و وام ها
 • ایجاد و طراحی فرم اطلاع رسانی موعد چک ها و وام ها
 • بررسی و نمایش لیست چک ها در زمان لود نرم افزار(چک های نزدیک به زمان وصول بر اساس تنظیم انتخابی از فرم تنظیمات)
 • بررسی و نمایش لیست وام ها در زمان لود نرم افزار(وام های نزدیک به زمان پرداخت قسط بر اساس تنظیم انتخابی از فرم تنظیمات)
بخش بیست و یکم: گزارش گیری و رسم نمودار
 • ایجاد و طراحی فرم گزارش گیری و رسم نمودار
 • رسم نمودار از درآمدها، هزینه ها، دریافت ها، پرداخت ها، مقایسه ای(درآمد و هزینه)، مقایسه ای(هزینه و بودجه) و حساب ها
 • رسم نمودار به صورت همه ماه ها در همه سال ها، همه ماه ها در یک سال، همه ماه ها بین دو تاریخ و یک ماه در یک سال(هفتگی)
 • امکان فیلتر بر اساس سال، ماه و گروه
 • چاپ نمودار
 • چاپ داده های استفاده شده برای رسم نمودار به صورت لیست
 • محاسبه و نمایش کل دارایی
 • محاسبه و نمایش میزان بودجه ماه جاری
 • محاسبه و نمایش میزان بودجه باقیمانده ماه جاری
 • محاسبه مجموع و میانگین داده های درخواستی(درآمدها، هزینه ها و…)
 • امکان نمایش یا عدم نمایش مقادیر نقطه های نمودار
بخش بیست و دوم: درباره ما
 • ایجاد و طراحی فرم درباره ما
 • نمایش اطلاعات شرکت تولید کننده نرم افزار
 • قرار دادن دکمه برای رفتن به سایت شرکت تولید کننده نرم افزار

 

نکته: مهمترین قسمت این دوره، بخش گزارش گیری و رسم نمودار می باشد، که کاملا حرفه ای طراحی و کدنویسی شده است. بنابراین برای مشاهده امکانات این بخش، دمو و تصاویر آموزش را مشاهده نمایید.

 

ابزارها و تکنولوژی های مورد استفاده:

 • Visual Studio
 • SQL Server
 • Stimulsoft
 • Entity Framework مدل Code First
 • DevComponents DotNetBar

 

محتوای محصول دریافتی:

 • آموزش ویدیویی
 • سورس پروژه

 

مشاهده دموی اول آموزش در آپارات
مشاهده دموی دوم آموزش در آپارات


آموزش‌های پیشنهادی:

اطلاعات محصول

زمان 8 ساعت و 6 دقیقه
تعداد پارت 31
اندازه 1.39 گیگابایت
فرمت mp4
زبان فارسی
برگزارکننده مهندس اسکندری
به روز شده در
 • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
 • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
 • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
 • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
 • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
 • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
 • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
قیمت محصول
495,000 تومان
مهندس اسکندری
2463 نمایش
8 ساعت و 6 دقیقه
31
آموزش پیاده سازی سیستم مدیریت هزینه های خانوادگی در سی شارپ
5 از 5 رای
آموزش پیاده سازی سیستم مدیریت هزینه های خانوادگی در سی شارپ

دسته بندی ها

برچسب ها

آموزش پیاده سازی سیستم مدیریت هزینه های خانوادگی در سی شارپ

محصولات مرتبط