مدیریت سوپرمارکت در سی شارپ
شناسه محصول: 5254

مدیریت سوپرمارکت در سی شارپ

در ادامه آموزش های پروژه محور سی شارپ، آموزش پیاده سازی سیستم مدیریت سوپرمارکت را برای شما آماده کرده ایم. در این دوره از صفر تا ۱۰۰ با نحوه پیاده سازی یک نرم افزار کامل مدیریت سوپرمارکت با زبان سی شارپ آشنا خواهید شد.
با مشاهده این دوره موارد زیادی را از جمله: استفاده از بارکدخوان، دسترسی سریع به کالاهای پرفروش، گروه های اصلی و فرعی، ایجاد انواع تخفیف، فروش کالا و… فرا خواهید گرفت.

 

مواردی که در آموزش پیاده سازی سیستم مدیریت سوپرمارکت در سی شارپ بررسی شده است:
بخش اول: مقدمه
 • معرفی دوره
بخش دوم: تحلیل پروژه
 • تجزیه و تحلیل کامل سیستم مدیریت سوپرمارکت
 • بررسی موجودیت ها
 • بررسی ویژگی های هر موجودیت
 • بررسی کلیدهای اصلی و خارجی
 • بررسی روابط بین موجودیت ها
بخش سوم: ایجاد پایگاه داده
 • ایجاد پروژه سیستم مدیریت سوپرمارکت
 • ایجاد مدل داده ای از روی تحلیل
 • ایجاد روابط
 • تنظیم کانکشن استرینگ
 • ایجاد پایگاه داده داخل SQL Server از روی مدل داده ای
بخش چهارم: ظاهر پروژه
 • طراحی ظاهر و کلیه قسمت های پروژه
بخش پنجم: لاگین
 • ایجاد و طراحی فرم لاگین
 • ورود به نرم افزار با وارد کردن کلمه عبور
 • اعمال حالت تاریک روی نرم افزار(در صورت فعال بودن در بخش تنظیمات)
 • نمایش فرم تنظیمات در اولین اجرای نرم افزار(جهت اعمال تنظیمات و انتخاب کلمه عبور)
بخش ششم: پنجره اصلی
 • ایجاد و طراحی فرم اصلی نرم افزار
 • دسترسی و باز کردن بخش های مختلف نرم افزار
 • نمایش تاریخ شمسی
 • نمایش ساعت جاری سیستم
بخش هفتم: تنظیمات
 • ایجاد و طراحی فرم تنظیمات
 • نمایش تنظیمات ذخیره شده به محض باز شدن فرم
 • ذخیره و ویرایش تنظیمات
 • تنظیم Dark Mode
 • تنظیم کلمه عبور
 • بازگشت به فرم لاگین در صورت باز شدن فرم تنظیمات توسط فرم لاگین(در اولین اجرای نرم افزار) بعد از ذخیره تنظیمات
بخش هشتم: اطلاعات سوپرمارکت
 • ایجاد و طراحی فرم اطلاعات سوپرمارکت
 • نمایش اطلاعات سوپرمارکت به محض باز شدن فرم
 • ذخیره و ویرایش اطلاعات سوپرمارکت(نام، تلفن، سایت، آدرس و لوگو)
بخش نهم: قفسه ها
 • ایجاد و طراحی فرم قفسه ها
 • نمایش لیست قفسه ها
 • ذخیره قفسه جدید
 • ویرایش قفسه
 • حذف قفسه
 • بررسی تکراری نبودن کد قفسه هنگام ذخیره
 • جستجو بر اساس کد و نام قفسه
بخش دهم: گروه اصلی
 • ایجاد و طراحی فرم گروه اصلی
 • نمایش لیست گروه های اصلی
 • ذخیره گروه جدید
 • ویرایش گروه
 • حذف گروه
 • بررسی تکراری نبودن نام گروه هنگام ذخیره و ویرایش
 • جستجو بر اساس کد و نام گروه
بخش یازدهم: گروه فرعی
 • ایجاد و طراحی فرم گروه فرعی
 • نمایش لیست گروه های فرعی
 • لود گروه های اصلی
 • فیلتر گروه های فرعی با انتخاب گروه اصلی
 • ذخیره گروه جدید
 • ویرایش گروه
 • حذف گروه
 • بررسی تکراری نبودن نام گروه هنگام ذخیره و ویرایش
 • جستجو بر اساس کد و نام گروه
بخش دوازدهم: حساب های بانکی
 • ایجاد و طراحی فرم حساب های بانکی
 • نمایش لیست حساب های بانکی
 • ذخیره حساب جدید
 • ویرایش حساب
 • حذف حساب
 • بررسی تکراری نبودن شماره حساب هنگام ذخیره و ویرایش
بخش سیزدهم: صندوق ها
 • ایجاد و طراحی فرم صندوق ها
 • نمایش لیست صندوق ها
 • ذخیره صندوق جدید
 • ویرایش صندوق
 • حذف صندوق
 • بررسی تکراری نبودن نام صندوق هنگام ذخیره و ویرایش
بخش چهاردهم: کالاها
 • ایجاد و طراحی فرم کالاها
 • نمایش لیست کالاها
 • لود گروه های اصلی
 • لود گروه های فرعی مرتبط با گروه اصلی انتخاب شده
 • فیلتر کالاها با انتخاب گروه اصلی و فرعی
 • ذخیره کالای جدید
 • ویرایش کالا
 • حذف کالا
 • بررسی تکراری نبودن کد کالا هنگام ذخیره
 • بررسی تکراری نبودن بارکد کالا هنگام ذخیره و ویرایش
 • جستجو بر اساس کد و نام کالا
بخش پانزدهم: تخفیف ها
 • ایجاد و طراحی فرم تخفیف ها
 • نمایش لیست تخفیف ها
 • فیلتر تخفیف ها براساس فعال بودن یا نبودن
 • ذخیره تخفیف جدید
 • ویرایش تخفیف
 • حذف تخفیف
 • ایجاد انواع تخفیف(کالاهای مشخص، خریدهای بالاتر از یک مبلغ و مناسبتی)
 • مشخص کردن نحوه تخفیف(مبلغ ثابت یا درصدی)
 • مشخص کردن میزان تخفیف
 • امکان فعال و غیرفعال کردن تخفیف
بخش شانزدهم: فروش کالا(صدور فاکتور)
 • ایجاد و طراحی کلیه بخش های مربوط به صدور فاکتور
 • ایجاد فاکتور جدید
 • ذخیره فاکتور
 • چاپ فاکتور
 • امکان حذف کالا از فاکتور
 • امکان حذف فاکتور
 • کسر موجودی کالا بعد از اضافه به فاکتور
 • افزایش موجودی کالا بعد از حذف از فاکتور
 • دریافت شماره موبایل مشتری
 • تولید شماره فاکتور
 • استفاده از تاریخ شمسی
 • اضافه نشدن سطر جدید به فاکتور هنگام افزودن کالا(در صورت موجود بودن) و افزایش تعداد درخواستی
 • نمایش جمع فاکتور، تخفیف و مبلغ قابل پرداخت
 • سه رقم سه رقم جدا کردن اعداد
 • نمایش لیست کالاهای پرفروش(جهت دسترسی سریع و اضافه کردن به فاکتور)
 • امکان صدور چندین فاکتور به صورت همزمان(جهت جلوگیری از ایجاد صف)
 • امکان جابه جایی بین فاکتورها با دکمه های قبل و بعد
 • اضافه کردن کالا به فاکتور به صورت دستی(با استفاده از کد یا نام کالا از طریق فرم جداگانه)
 • اضافه کردن کالا به فاکتور با دستگاه بارکدخوان(با استفاده از بارکد کالا و دستگاه بارکدخوان متصل به سیستم)
 • وابسته نبودن بارکدخوان به قرارگیری فوکوس روی TextBox
 • اعمال تخفیف روی کالاها و فاکتور به صورت اتوماتیک(در صورت فعال بودن تخفیف)
 • تسویه فاکتور
 • واریز وجه دریافتی از مشتری به صندوق، حساب یا هر دو
بخش هفدهم: برداشت پول
 • ایجاد و طراحی فرم برداشت پول
 • لود صندوق ها
 • لود حساب های بانکی
 • برداشت پول از صندوق
 • برداشت پول از حساب
بخش هجدهم: صورت حساب
 • ایجاد و طراحی فرم صورت حساب های بانکی
 • ایجاد و طراحی فرم صورت حساب های صندوق
 • نمایش لیست صورت حساب های بانکی
 • نمایش لیست صورت حساب های صندوق
 • نمایش صورت حساب های بانکی به تفکیک شماره حساب، تاریخ، شرح، مبلغ بدهکار یا بستانکار
 • نمایش صورت حساب های صندوق به تفکیک کد صندوق، تاریخ، شرح، مبلغ بدهکار یا بستانکار
 • جستجو و نمایش صورت حساب های بین دو تاریخ
 • محاسبه و نمایش مجموع بدهکار
 • محاسبه و نمایش مجموع بستانکار
 • محاسبه و نمایش مانده حساب یا صندوق
 • چاپ صورت حساب های نمایش داده شده
بخش نوزدهم: گزارش گیری
 • ایجاد و طراحی فرم گزارش گیری
 • گزارش گیری از کالاهای با موجودی کمتر از یک تعداد
 • گزارش گیری از کالاهای پرفروش
 • گزارش گیری از کالاهای کم فروش
 • گزارش گیری از فروش روزانه کالاها(با امکان فیلتر بر اساس گروه اصلی، گروه فرعی و کالای مشخص)
 • گزارش گیری و رسم نمودار از مجموع بدهکار و بستانکاری حساب ها و صندوق ها(به صورت سالیانه)
 • لود گروه های اصلی
 • لود گروه های فرعی
 • لود کالاها

 

ابزارها و تکنولوژی های مورد استفاده:

 • Visual Studio
 • SQL Server
 • Stimulsoft
 • Entity Framework مدل Code First
 • DevComponents DotNetBar

 

محتوای محصول دریافتی:

 • آموزش ویدیویی
 • سورس پروژه

 

مشاهده دموی اول آموزش در آپارات
مشاهده دموی دوم آموزش در آپارات


آموزش‌های پیشنهادی:

اطلاعات محصول

زمان 9 ساعت و 26 دقیقه
تعداد پارت 37
اندازه 1.65 گیگابایت
فرمت mp4
زبان فارسی
برگزارکننده مهندس اسکندری
به روز شده در
 • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
 • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
 • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
 • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
 • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
 • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
 • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
قیمت محصول
1,695,000 تومان
مهندس اسکندری
4225 نمایش
9 ساعت و 26 دقیقه
37
آموزش پیاده سازی سیستم مدیریت سوپرمارکت در سی شارپ
4 از 6 رای
آموزش پیاده سازی سیستم مدیریت سوپرمارکت در سی شارپ

دسته بندی ها

برچسب ها

آموزش پیاده سازی سیستم مدیریت سوپرمارکت در سی شارپ

محصولات مرتبط