نرم افزار امنیتی و مدیریت کلمات عبور آبی Abi Encryption

نرم افزار امنیتی و مدیریت کلمات عبور

نرم افزار امنیتی و مدیریت کلمات عبور آبی Abi Encryption

اکثر شما در محل های زیادی دارای حساب های مختلفی هستید اعم از:سایت های دانلود،سایت های خدمات ایمیل ،دانشگاه،محل کار ،بانک ها،نرم افزارهای مختلف و . . . که برای هر کدام نام کاربری و کلمه عبوری انتخاب کرده اید. اگر برای همه ی اکانتهای خود از یک کلمه عبور استفاده کنید امنیت حساب های خود را به خطر انداخته اید از طرفی به خاطر سپردن همه اینها هم کار دشواری است با دریافت این نرم افزار تنها یک کلمه عبور را به خاطر بسپارید و برای حسابهای خود از کلمات عبور ایمن و مختلف استفاده کنید.
ادامه مطلب